Acollida

Oferim un servei d’allargament de la jornada escolar per a totes les famílies que ho necessitin.