1-2 Anys

“El joc és la forma més elevada de la investigació”

Albert Einstein

A la nostra escola oferim oportunitats a diari a través de diferents propostes (programa físic, anglès, música, art, contes, joc…) sempre adaptant-nos als seus interessos i necessitats i buscant potenciar el seu desenvolupament integral.