Els nostres espais

“Cada infant és únic i necessita llibertat per créixer i explorar el món per si mateix, perquè només d’aquesta manera estarem educant als adults del futur”

Maria Montessori

Jardí

0-1 Anys

1-2 Anys

2-3 Anys

3-6 Anys